Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1764) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie BIP (https://www.port.gdynia.pl/pl/bip), jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, ZMPG S.A powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski kierowane do spółki można przesyłać listownie lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Rotterdamska 9 - w Sekcji Kancelarii Ogólnej ( w godz. 7.30-15.30). Dopuszcza się  przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji.

Zasady składania wniosków dot. udostępnienia materiałów/informacji w celu wykorzystana ich w pracach dyplomowych, magisterski czy doktoranckich są takie same jak w przypadku wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 


 

 

CE logo