Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, ZMPG S.A. informuje o obowiązujących zasadach w zakresie postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (UPPZ):

- odpadami gastronomicznymi z międzynarodowych środków transportu oraz

- produktami pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w bagażu podróżnych z krajów trzecich.

 

Streszczenie wymogów
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni PIW 62-424/08-1/16 z dnia 10 .02. 2016r.  

 


 

 

CE logo