Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 
"Ochronę portu morskiego w Gdyni w latach 2016–2020"
 
Uwaga w dn. 03.02.2016 r. dodano punkty 4.0 i 5.0
Uwaga w dn 18.02.2016 r. dodano punkty 1.1, 2.1 i 2.2
Uwaga w dn 25.02.2016 r. dodano punkt 6.0
Uwaga w dn 26.02.2016 r. dodano punkt 2.2
Uwaga w dn 05.04.2016 r. dodano punkt 7.0
Uwaga w dn 06.04.2016 r. dodano punkty 7.1 i 7.2
Uwaga w dn 14.04.2016 r. dodano punkty 8.0 i 8.1
Uwaga w dn 29.04.2016 r. dodano punkt 9.0
informacje
1.0 Ogłoszenie 
1.1 Sprostowanie Ogłoszenia  
2.0 SIWZ  
2.1 Zmiana SIWZ 
2.2 Wyjaśnienia SIWZ  
2.3 Wyjaśnienia SIWZ cz. II z dn. 26.02.2016 r.  
3.0 Załączniki do SIWZ 
3.1 Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej   
4.0 Odwołanie 
5.0 Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego  
6.0 Postanowienie w sprawie odwołania  
7.0 Wybór najkorzystniejszej oferty   
7.1 Sprostowanie z dn. 06.04.2016r. dot. wyboru najkorzystniejszej oferty   
7.2 Wybór najkorzystniejszej oferty z dn. 06.04.2016  
8.0 Zawiadomienie z dnia 14.04.2016r. o wniesieniu odwołania  
8.1 Odwołanie z dn. 12.04.2016r. 
9.0 Wyjaśnienie