Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję "Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (budowa nowej infrastruktury na rozszerzonych terenach portu)"

Informacje
1.0 Ogłoszenie
2.0 SIWZ z załącznikami
3.0 Odpowiedzi na pytania  
4.0 Odpowiedzi na pytania cz.2   
5.0 Modyfikacja Ogłoszenia 
6.0 SIWZ po modyfikacji 
7.0 Informacja o złożonych ofertach  
3.0 Wybór oferty