Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Przedsiębiorstwo Portowe ‘’SIEĆ’’ Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia

REGON: 191251610, KRS: 0000066530, NIP: PL 958 08 86 484

działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę serwera spełniającego następującą specyfikację:

Dostawa serwera

Informacje
Ogłoszenie serwer