Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Do Portu Gdynia w dniu 8 marca 2021 przypłynął statek typu heavy lift mv „Tasmanic Winter” celem podjęcia 3-ch generatorów z wyposażeniem z partii 5 szt. składowanych na Nabrzeżu Stanów Zjednoczonych.

 

Za obsługę całego ładunku odpowiedzialna była firma Port Consultants, która jest wyłącznym operatorem portowym i spedytorem ładunków ciężkich z zakładów produkcyjnych GE we Wrocławiu oraz w Elblągu. Do operacji przeładunkowych wykorzystuje własny sprzęt specjalistyczny w tym mobilną suwnicę o udźwigu 700 ton.

Dwa generatory o wadze 280 ton każdy oraz jeden z najcięższych generatorów o wadze 453 ton zostały dostarczone do portu drogą kolejową. Po rozładunku z wagonu, każdy generator wymagał demontażu oprzyrządowania transportowego a następnie montażu wyposażenia i przygotowania do wysyłki morskiej.

Za stronę agencyjną odpowiedzialna była Morska Agencja Gdynia.

Port Gdynia poprzez stałe inwestycje w rozbudowę infrastruktury lądowo – wodnej, stwarza dogodne warunki do przeładunków coraz cięższych towarów – project cargo.

 

DJI 0021