Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

2 marca 2021r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyły się warsztaty, mające na celu przygotowanie pracowników ZMPG S.A. oraz Ministerstwa Funduszy Regionalnych do prowadzenia dialogu konkurencyjnego.

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie hybrydowej: częściowo online, częściowo stacjonarnie, w formie prezentacji multimedialnej, poruszone zostały wątki teoretyczne oraz realne przypadki. Warsztaty dotyczące metod prowadzenia dialogu konkurencyjnego, który jest specyficzną formułą preferowaną przy PPP, przeprowadzone zostały przez reprezentantów doradcy transakcyjnego w postaci firm EY, DZP oraz Data Bout. W trakcie warsztatów, poza szczegółowym omówieniem i przećwiczeniem procedur związanych z prowadzeniem dialogu konkurencyjnego, przetestowane zostały narzędzia informatyczne, które w sposób bezpieczny zapewnią możliwość przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego w trakcie pandemii COVID19. Umiejętności i kompetencje miękkie nabyte podczas warsztatów zostaną wykorzystane nie tylko przy realizacji inwestycji Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Wartością dodaną realizacji inwestycji jest wzbogacanie kompetencji Pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, które mogą być wykorzystane przy innych projektach, nie tylko portowych.

 

PZx3


 


 

 

CE logo