Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

X edycja Konferencji Transport Week, którego organizatorem jest tradycyjnie Actia Forum, odbyła się 3-4 marca br. także w wersji online.

Dyskusja na temat wpływu pandemii COVID-19 na operacje terminali kontenerowych, nowe inwestycje infrastrukturalne oraz plany i wizje do 2030 roku to tylko niektóre zagadnienia poruszane w pierwszym dniu tegorocznej edycji Transport Week. Ważnym tematem poruszanym tego dnia był rozwój portów w najbliższych latach. Maciej Krzesiński – Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą z ZMPG S.A. zaprezentował parametry, etapy realizacji, kamienie milowe kluczowej inwestycji, jaką jest „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”.

Drugi dzień Transport Week, zatytułowany „W cyfrowym łańcuchu dostaw”, skupiał się na tematach związanych z cyfrową transformacją. Podczas panelu dyskusyjnego „Cyfrowa transformacja – szanse i wyzwania” eksperci dyskutowali na temat szans oraz wyzwań z niej  wynikających. Zaproszeni goście omawiali kwestie związane ze stanem cyfryzacji w gospodarce morskiej, transporcie i logistyce, wpływie pandemii COVID-19 na rozwój technologii cyfrowej.  Mowa była też o możliwościach optymalizacji dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych oraz integracji systemów różnych operatorów, w celu sprawnej obsługi ładunków.  Poruszono temat Port Community System (PCS), którego celem jest obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu obsługi ładunków, poprzez zbieranie i łączenie informacji dotyczących łańcuchów logistycznych, pomiędzy różnymi uczestnikami obrotu towarów. Wniosek jest jeden: gospodarka morska nie może bać się nowych rozwiązań i nowych wyzwań – ogromne ułatwienia winikną z cyfrowej transformacji. Transport Week to nieustannie jedno z bardziej merytorycznych i intensywnych wydarzeń dotyczących gospodarki morskiej.

Relację można obejrzeć po linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=ePk_UiBOOoE

transport week