Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Odnotowaliśmy utrzymujący się wzrost przeładunków, po rekordowym podsumowaniu roku 2020, kiedy gdyńskie Terminale zakończyły na plusie trudny rok, ze wzrostem 2,9% r/r.

Pierwszy miesiąc roku okazał się bardzo intensywny dla terminali w gdyńskim porcie. W większości grup przeładunkowych odnotowano gwałtowne wzrosty. Ogółem wzrost przeładunków wyniósł 13,6 procent. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane.

Największą dynamikę wzrostu odnotowano w przeładunku ropy naftowej, łącznie 207,6 tys ton, co daje 208 procent w porównaniu do wyniku ze stycznia 2020. Przeładunki węgla i koksu wzrosły aż o 15 procent, łącznie 175 tys ton. Świetny wynik osiągnięto również w kontenerach. Terminale BCT i GCT przeładowały  ponad 74 tys TEU - dynamika wzrostu 113,4 procent. Łączny wynik w przeładunkach drobnicy wyniósł blisko 1,2 mln ton, dynamika wzrostu 106,9 procent. Przeładunki zboża osiągnęły wynik 102,3 procent - 407,8 tys ton.

Spadki odnotowano tylko w przeładunkach pozostałych ładunków masowych 60,8 procent oraz drewno 86,6 procent.

Port Gdynia notuje wzrosty mimo rekordowych przeładunków w 2020 roku.Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii udało się osiągnąć rekordowy wynik przeładunków – ponad 24,6 mln ton.

 

Port Gdynia zakończył styczeń 2021 z wynikiem + 13,6%, w porównaniu do stycznia 2020 r.

 

 Wyniki przeładunkowe gdyńskich Terminali, utwierdzają Zarząd Morskiego Portu Gdynia, w słuszności decyzji inwestycyjnych, czerpiąc z dokonań wizjonerów Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy. 

styczen21


 


 

 

CE logo