Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Oświadczenie Rady Interesantów Portu Gdynia w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich

Działając jako podmiot utworzony na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, zrzeszający przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Portu Gdynia, Rada Interesantów Portu Gdynia (dalej; „Rada") pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec planowanych przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich działań polegających na blokowaniu portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a więc m. in. portu morskiego w Gdyni.

Rozumiejąc trudną sytuację podmiotów zajmujących się wykonywaniem morskich rejsów wędkarskich, związaną z wprowadzeniem przez Komisję Europejską zakazu połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, Rada zwraca uwagę, że godziwa obrona własnych interesów przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich wymaga, aby w wyniku podejmowanych w tym zakresie działań nie były naruszane prawa oraz słuszne interesy innych podmiotów, w tym w szczególności przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o przepisy i wykonujących działalność gospodarczą na terenie Portu Gdynia i pozostałych portów polskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Działalność gospodarcza prowadzona na terenie ww. portów morskich pozostaje bez jakiegokolwiek związku z funkcjonowaniem podmiotów trudniących się wykonywaniem morskich rejsów rybackich. Rada pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż planowana blokada, która zgodnie z zapowiedziami organizatorów - ma ona być prowadzona do odwołania, w razie zrealizowania zapowiedzi, w wyniku uniemożliwienia lub opóźnienia ruchu statków wpływających i wypływających z Portu Gdynia, spowoduje powstanie po stronie podmiotów operujących na terenie Portu Gdynia wielomilionowych strat finansowych. Szkody te obejmą nie tylko rzeczywiste straty poniesione w czasie trwania blokady portu związane bezpośrednio z brakiem możliwości wykonywania zawartych z kontrahentami umów, ale również utracone korzyści w postaci wartości odstąpienia bądź rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy z uwagi na utratę zaufania. Podkreślenia wymaga również to, że przeprowadzenie przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich zapowiadanej blokady portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym portu morskiego w Gdyni, spowoduje szkody finansowe dla budżetu państwa, związane z niepobranymi należnościami publicznoprawnymi w postaci podatków i ceł oraz brakiem możliwości osiągnięcia spodziewanych zysków przez spółki Skarbu Państwa zarządzające portami z tytułu poboru opłat portowych.

Nie można także pominąć okoliczności, iż największe polskie porty morskie, w których planowane jest przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich przeprowadzenie blokady, posiadają strategiczne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. W tym kontekście przypomnieć trzeba w szczególności, że port morski w Gdyni spełnia nie tylko funkcje handlowe, ale również związane z bezpieczeństwem militarnym kraju, a w jego granicach znajdują się infrastruktura oraz jednostki Marynarki Wojennej RP. W związku z tym, planowane przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich działania w postaci blokady tego portu mogą godzić w bezpieczeństwo państwa.

W świetle wszystkich powyższych okoliczności, Rada Interesantów Portu Gdynia zwraca się do organizatorów oraz podmiotów zamierzających wziąć udział w zapowiadanej blokadzie o rezygnację z tej formy protestu i wybór drogi obrony swych interesów, zgodnej z przepisami prawa i nienaruszającej interesów innych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej.


1   2