Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie przebudowy parkingu samochodów trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym

 

Informacje
1.0 - Ogłoszenie
2.1 - SIWZ z_załącznikami od 1 do 4
2.2 - Załącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa.7z
2.3 - Załącznik nr 6 do SIWZ - decyzja o pozwoleniu na budowę
Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2020
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania - przekroje konstrukcyjne
Załącznik nr_2 do odpowiedzi na pytania - kalkulacja fotometryczna oświetlenia parkingu
  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2020
Modyfikacja SIWZ z dnia 03.03.2020
  
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.03.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 09.03.2020
  
Zestawienie ofert z dnia 13.03.2020
  
Wyniki postępowania z dnia 9.04.2020

Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Następnie pobrane pliki w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.