Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.,) z przyjemnością zawiadamia o rozpoczęciu badania rynku partnerów prywatnych i instytucji finansujących, w związku z planowaną inwestycją „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia” w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Projekt jest strategiczną inwestycją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., dodatkowo umieszczony został w rządowym projekcie Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich. Jego koncepcja zakłada budowę nowego głębokowodnego terminalu portowego, na którym zlokalizowany ma być terminal kontenerowy o zdolności przeładunkowej 2,5 mln TEU rocznie, umożliwiający obsługę oceanicznych statków kontenerowych o parametrach Baltimax.

Przewidywane nakłady inwestycyjne na budowę Portu Zewnętrznego wyniosą około 787 mln EUR. Inwestycja ma być zakończona do 2028 r.

Preferowaną formułą realizacji projektu jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne, w ramach którego partner prywatny:

  • zaprojektuje i wybuduje infrastrukturę wchodzącą w zakres projektu;
  • sfinansuje koszty projektowania i budowy;
  • będzie utrzymywał i eksploatował wytworzoną infrastrukturę lub jej część – w tym zakresie rozważane jest przeniesienie ryzyka popytu na partnera prywatnego i mechanizm wynagrodzenia oparty na przychodach z tytułu eksploatacji i zarządzania terminalem.

Jest to jedną z największych planowanych inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizowanych w Polsce w najbliższym czasie.

Badanie rynku jest elementem oceny efektywności projektu, przeprowadzanej przez doradcę transakcyjnego (konsorcjum w składzie: EY, WYG International, Domański Zakrzewski Palinka) i ma na celu ocenę zainteresowania rynku projektem. Dodatkowym celem jest weryfikacja wstępnych założeń projektu określonych przez ZMPG wraz z doradcą.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z doświadczonymi partnerami prywatnymi oraz instytucjami finansującymi, w związku z tym zapraszamy do udziału w badaniu podmioty, które samodzielnie lub w konsorcjum zrealizowały projekty związane z:

  • eksploatacją (lub zarządzaniem) morskim terminalem kontenerowym (lub terminalami kontenerowymi) o przepustowości co najmniej 1 mln TEU rocznie, lub
  • eksploatacją (lub zarządzaniem) morskiego terminala LNG (lub terminali) o przepustowości co najmniej 5 mld Nm³ rocznie, lub
  • eksploatacją (lub zarządzaniem) morskim terminalem (lub terminalami) innych ładunków, o przepustowości co najmniej 10 mln ton rocznie, lub
  • realizacją budowy infrastruktury podobnej do planowanego Portu o wartości nakładów inwestycyjnych minimum 250 mln EUR, lub
  • finansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnej w formule PPP lub koncesji lub innej obejmującej współpracę z sektorem publicznym lub project finance, o wartości co najmniej 250 mln EUR.

Szczegółowe informacje i instrukcje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ogłoszenie o dialogu techniczym (z załącznikami)
Regulamin dialogu technicznego