Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W dniu 1 października 2014 r. w auli Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015, na którą przybyli m. in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, jak również przedstawiciele pomorskich firm.

W czasie uroczystości, Prezes Zarządu ZMPG-a S.A., Pan Janusz Jarosiński został wyróżniony Srebrnym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego. Medal został przyznany przez JM Rektora UG, Pana prof. dr hab. Bernarda Lammka w uznaniu szczególnych zasług dla społeczności akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. GRATULUJEMY !!!