Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W pierwszych 3 kwartałach 2014 roku przeładunki towarów w Porcie Gdynia wzrosły o 10,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. W liczbach rzeczywistych oznacza to wzrost o 1 376,9 tys. ton. Istotne wzrosty zanotowano w 2 głównych grupach towarowych obsługiwanych w Porcie Gdynia, tj. drobnica oraz zboże. Wzrosty te osiągnęły odpowiednio poziomy + 1 454,9 tys. ton oraz 436,9 tys. ton, co w ujęciu procentowym oznacza dynamikę + 17,9% oraz + 28,7%.

Największy procentowy wzrost przeładunków, na poziomie + 176,5%, odnotowano w grupie ropa i przetwory naftowe, co przełożyło się na dodatkowe 96,9 tys. ton ładunku. W skali całego Portu Gdynia grupa ta ma jednakże marginalne znaczenie. Spadki odnotowano w trzech grupach ładunkowych, tj. węgiel i koks, inne masowe oraz drewno, a wyniosły one odpowiednio - 23,9% (‑ 469,7 tys. ton), - 8,7% (- 102,6 tys. ton) oraz - 53,8% (- 39,5 tys. ton). Należy spodziewać się, iż w 2014 roku obroty ładunkowe w Porcie Gdynia przewyższą poziom 2013 roku, co oznaczać będzie kolejny rekordowy rok.

Przeładunki w porcie Gdynia za okres styczeń - wrzesień w latach 2013/2014 w tysiącach ton:

Grupa towarowa

ROK 2013

ROK 2014

wskaźnik dynamiki

zmiana (tys. ton)

Węgiel i koks

1 962,8

1 493,1

76,1%

-469,7

Rudy

0,0

0,0

0,0%

0,0

Inne masowe

1 173,0

1 070,4

91,3%

-102,6

Zboże

1 520,2

1 957,1

128,7%

436,9

Drewno

73,4

33,9

46,2%

-39,5

Drobnica

8 142,3

9 597,2

117,9%

1 454,9

Ropa i przetwory naftowe

54,9

151,8

276,5%

96,9

Ogółem

12 926,6

14 303,5

110,7%

1 376,9