Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Informujemy, że w dniu 9 lipca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w czasie którego zapadła decyzja o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Pana Janusza Jarosińskiego - Prezesa Zarządu / Dyrektora Naczelnego.

Jednocześnie rozpoczęte zostało postępowanie  kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.  Treść ogłoszenia o postępowaniu  zostanie opublikowana  w dniu 11 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej MSP oraz na stronie  internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.