1.  Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ” Sp. z o.o. – Jednostka zależna.

     Udziały ZMPG S.A. wynoszą 100%.

 

2.  Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. – Jednostka współzależna.

     Udziały ZMPG S.A. wynoszą 50 %.

 

3.  „Terramar” Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. – Jednostka stowarzyszona.

     Udziały ZMPG S.A. wynoszą 49%.

 

4.  Polski PCS Sp. z o.o. – Jednostka stowarzyszona.

     Udziały ZMPG S.A. wynoszą 30%.