Księga Akcyjna

Prowadzona i udostępniana na podstawie przepisów

Kodeksu spółek handlowych