Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

sprzedaż samochodu marki Renault Trafic

Termin składania ofert:  7.07.2021 r., godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 7.07.2021 r., godz. 12:00


Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Pliki pobrane w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

Informacje
1.0_Ogłoszenie.pdf
1.1_Formularz_Ofertowy.pdf
1.2_Oswiadczenia_oferenta.pdf
1.3_Wzór_umowy.pdf
1.4_Protokół_zdawczo-odbiorczy.pdf
1.5_Oswiadczenie_oferenta_-_dane_osobowe.pdf
1.6_Wypowiedzenie_OC.pdf
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
Foto_Renault_Trafic.zip
Informacja_o_wyniku_postępowania.pdf

 


 

 

CE logo