Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Portowa Straż Pożarna - historia
Rozpoczęta w 1922 roku budowa portu w Gdyni spowodowała konieczność odpowiedniego zabezpieczenia p.pożarowego nowopowstających obiektów portowych. Pierwszą strażą pożarną powstałą na terenie Portu Gdynia była Ochotnicza Straż Pożarna powstała przy warsztatach mechanicznych Urzędu Morskiego, która na przełomie lat 1929/1930 została przekształcona w Portową Straż Pożarną.

Jednostka ta składała się początkowo z trzech a następnie pięciu sekcji gaśniczych i specjalnych. Działalność straży, podobnie jak obecnie posiadała dwa zasadnicze kierunki, prowadzono akcję profilaktyczną i interwencyjną.

 

Komendanci PSP:


Jan Pietraszkiewicz
K-t 1929-1937


Zygmunt Chojnacki
Z-ca K-ta 1929-1937

Bronisław Witkowski
K-t 1937-39 i 1945-47

Stanisław Mazan
Z-ca K-ta 1937-1939


Michał Pogorzelski
K-t w 1945 r.


Tadeusz Pogorzelski
Z-ca K-ta 1945-1946
           

Mikołaj Wołk
Z-ca 1948-49,
K-t 49-53

Mieczysław Majewski
Z-ca K-ta 1951- ?

Michał Łuba
K-t 1953-1966


Konstanty Kuchciński
K-t 1966-1980

Henryk Babirecki
K-t w 1980-2008


Grzegorz Bulwa
K-t 2008-

 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej PSP włączona została do obrony i zwalczania skutków napadów powietrznych na terenie portu i miasta Gdyni. Z kolei jednostka przechodzi do obrony Oksywia a następnie Helu, gdzie przy boku Wojska Polskiego stawiała opór najeźdźcy. W dniu 2 października 1939 roku po kapitulacji Helu została internowana, a strażacy osadzeni w obozach dla jeńców wojennych.

Część z nich zdołała uciec i przedostać się do Generalnej Guberni i Francji, gdzie kontynuowała walkę z okupantem. Za działalność konspiracyjną zostają rozstrzelani: Z-ca Komendanta PZP Stanisław Mazan (którego biografię opublikował Przegląd Pożarniczy nr 6 z 1981 r.) oraz st.ogn.poż. Bronisław Piwowar.

 

Kadra oficerska PSP Gdynia w 1951 r.

Po wyzwoleniu, w kwietniu 1945, PSP zostaje reaktywowana. Początkowo stanowiła jeden z oddziałów Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, a następnie została podporządkowana Głównemu Urzędowi Morskiemu. Do służby zgłaszać się poczęli przede wszystkim dawni pracownicy, których w grudniu 1945 r. było już 45. Pierwszym powojennym komendantem został kpt. poż. Michał Pogorzelski. Wspólnym wysiłkiem załogi uporządkowano pomieszczenia ocalałej strażnicy przy ul. Chrzanowskiego 15/17, uzupełniono sprzęt i środki gaśnicze. Rychło też stanęła na pierwszym wyjeździe sekcja o zaprzęgu konnym, co w ówczesnych warunkach było nie lada sukcesem. Następnie uruchomiono dwa poniemieckie samochody pożarnicze typu LF 81 Moriss.

Dużą poprawę w sprzęcie technicznym wniosły w latach 1945 - 48 dostawy UNRRA, z których to PSP otrzymała samochody marki Chevrolet i Dodge oraz szereg motopomp na podwoziach samochodowych, które przystosowano do celów gaśniczych.

 

"Juhas" rozpoczął służbę 5 stycznia 1949 roku.

Pierwszą jednostką pływającą dla celów gaśniczych była płaskodenna łódź desantowa z demobilu amerykańskiego, wykonana ze sklejki wodoodpornej, która pod nazwą "Juhas" rozpoczęła służbę w 1949 roku. Jej podstawowym wyposażeniem była motopompa "Harland", działko wodne zainstalowane na dziobie, 4 nasady tłoczne i 100 l spumogenu w kanistrach. Nowością w tym czasie był zainstalowany na jednostce "Juhas" radiotelefon produkcji szwedzkiej.

Z dniem 1 kwietnia 1950 roku Portowe Straże Pożarne przeszły z gestii Urzędów Morskich pod administrację Zarządów Portów. W Zespole Portów Gdańsk - Gdynia utworzona została wspólna Komenda PSP, na czele której stanął mjr poż. Bronisław Witkowski. W PSP Gdynia nadbudowano II piętro, poprawiły się warunki socjalno-bytowe, wybudowano wspinalnię do ćwiczeń, uporządkowano i zadrzewiono otoczenie koszar. Portowe Straże Pożarne przez wiele lat były jednostkami najlepiej wyposażonymi w sprzęt i urządzenia gaśnicze, posiadały nowoczesne samochody i drabiny mechaniczne o wysokości 30 m, motopompy przewoźne wysokiej wydajności, agregaty CO2 i pianowe oraz aparaty tlenowe.

 

"Znicz" wyruszył na służbę 05.02.1949 r.

Z inicjatywy Komendanta Zespołu Portowego Gdańsk - Gdynia mjr poż. Bronisława Witkowskiego, w 1950 roku wybudowano w oparciu o metalowy kadłub statku rzecznego, jednostkę pożarniczą o nazwie "Błysk", a w 1951 roku wszedł do służby statek "Płomień". W 1960 roku PSP Gdynia otrzymała statek pożarniczy "Znicz", zaprojektowany przez b. oficera pożarnictwa mgr inż. Zbigniewa Grzywaczewskiego i wybudowany przez stocznię rzeczną w Koźlu.

 

Po wieloletnich staraniach Portowe Straże Pożarne otrzymały w 1965 roku typowe statki pożarnicze typu "Ibis" wybudowane na zamówienie w NRD i zdolne do przeprowadzenia samodzielnych akcji ratowniczo-gaśniczych, m.in. statek "Strażak 11".

W maju 1977 PSP Gdynia otrzymała nowy statek pożarniczy typu SP-2700 - "Strażak 14" zbudowany w Gdyńskiej Stoczni Remontowej.

18 sierpnia 1978 z polecenia Głównego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w Portowych Strażach Pożarnych powołano sekcje specjalne, do zwalczania pożarów na statkach znajdujących się na morzu.

18 października 1980 roku, w trzy dni po mianowaniu nowego komendanta, mjr poż. Henryka Babireckiego, rozpoczęły się obchody 50-lecia PSP Gdynia. Jednostka otrzymała nowy sztandar nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

7 listopada 1988 zarządzeniem Dyrektora Naczelnego MPH Gdynia rozpoczęła działalność Sekcja Ratownictwa Chemicznego.