Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę produktów reklamowych oraz broszury informacyjnej promującej projekt pn. Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap I Nabrzeże Rumuńskie”
 
Materiały do przetargu
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Arkusz asortymentowo - cenowy
4. Formularz oferty 
5. Modyfikacja ogłoszenia 
6. Odpowiedzi na pytania 
7. Informacja o wyborze oferty