Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa portów morskich oraz portowych terminali staje się w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw terminali zlokalizowanych w portach.

Działania na rzecz bezpieczeństwa portów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.  

Dużym wyzwaniem dla gdyńskiego portu było – wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej– uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa, tak aby Port Gdynia wypełniał wszystkie europejskie certyfikaty – stwierdza Józef Zawadzki,  dyrektor ds. Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Teraz jest czas na kolejne jakże konkretne zmiany, które przyczynią się do uzyskania przez Port Gdynia miana najbardziej bezpiecznego portu w regionu Morza Bałtyckiego. Obecny Zarząd Portu bardzo poważnie traktuje problem bezpieczeństwa portu, dlatego też stawiamy na innowacyjność i nowoczesne technologie. Po prostu Port Gdynia ma być bezpiecznym portem na miarę XXI wieku a ta informacja jest o kapitalnym znaczeniu a zarazem priorytetowa dla armatorów i firm funkcjonujących na arenie międzynarodowej w obszarze gospodarki morskiej. Światowy i europejski biznes zawsze kieruje swoje działania i inwestycje tam gdzie jest bezpiecznie.

Pierwsze zmiany jakie zaszły w Strukturach Bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. dotyczą zmian regulacji prawnych, strukturalnych i organizacyjnych. Po wnikliwej analizie zasobów i możliwości Portu Gdynia, Kierownictwo Bezpieczeństwa Portu przygotowało pięć podstawowych projektów dotyczących bezpieczeństwa w porcie. Pierwszy  i zarazem  najbardziej prestiżowym jest projekt „SEZAM”. Pod tą nazwą kryje się zadanie zbudowania Zintegrowanego Stanowiska Bezpieczeństwa Portu  Gdynia– finał przewidziany jest na maj 2019 roku. Nowy projekt ma integrować wszystkie służby działających na terenie portu a dotyczy służb, począwszy od Portowej Straży Pożarnej, a skończywszy na uzbrojonym oddziale interwencyjnym. Do dyspozycji będą dwa najnowocześniejsze drony pionowego startu, które będą gotowe do użycia w sytuacjach kryzysowych i ratowania życia ludzkiego przez 24 godziny na dobę. W Zintegrowanym Stanowisku bezpieczeństwa Portu Gdynia znajdą się także wszystkie służby dyspozytorskie – morskie, kolejowe i samochodowe. Znajdzie się tutaj również miejsce na portowy monitoring oraz Stanowisko Działań Kryzysowych gdzie będzie zorganizowane miejsce pracy dla Sztabu Kryzysowego gdyby w porcie doszło do działań niepożądanych. Zintegrowane Stanowisko Bezpieczeństwa Portu Gdynia będzie zlokalizowane w jednym z budynków znajdujących się na obszarze portu.

Drugi projekt – „STRAŻAK” przedstawia  rozwój Portowej Straży Pożarnej w latach 2018-20, która od dawna spełnia europejskie standardy, jednakże zostanie doposażona zarówno w sprzęt tzw. podstawowy jak i oparty o najnowocześniejsze technologie. Przewidziany jest zakup nowego pojazdu pożarniczego dedykowanego bezpośrednio zagrożeniom chemicznym w porcie. Zwiększy się również liczba osób pracujących w Portowej Straży Pożarnej ze względu na rozwój terytorialny portu oraz nowe wynikające z tego tytułu zadania.

Trzeci z projektów „BEZPIECZNY KLUCZ” już obecnie wchodzi w życie i dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa w samym budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. „BEZPIECZNY KLUCZ” to system automatycznej identyfikacji kluczy, który udostępni je tylko upoważnionych osobom w określonym przedziale czasowym. „BEZPIECZNY KLUCZ” zostanie zintegrowany z systemem przepustowym - będzie prowadzony zapis oraz analiza zgromadzonych danych na temat dostępu do pomieszczeń biurowych oraz pobierania kluczy. System całkowicie uniemożliwi dorabianie kluczy przez osoby niepożądane. Co jest bardzo ważne -  w punkcie pobieranie kluczy non stop operować będzie wysokiej jakości kamera, która będzie identyfikowała osobę z dokumentem tożsamości aby osoby postronne nie mogły pobrać klucza do pomieszczeń służbowych do których nie są upoważnione. Przygotowane zostaną także specjalne skrytki na depozyt np. kamer czy telefonów komórkowych dla gości przybywających do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. .

Czwarty modułowy projekt to „NOWE OCZY PORTU” już jest realizowany, a jego finał przewidywany jest na rok 2019. Obecnie wymienia się w poszczególnych portowych terminalach na nowe kamery monitorujące teren. Projekt przewiduje znacznie zwiększenie ich liczby – od 68 kamer do 114 kamer aby wykluczyć pola dysfunkcyjne, czyli newralgiczne obszary portu które były dotychczas poza zasięgiem widzialności. Kamery zostaną umieszczone w takich miejscach jak Dolina Logistyczna, tereny zakupione od gdyńskiego Vistalu i tereny zakupione od stoczni „Nauta” , po mający powstać w niedalekiej przyszłości Port Zewnętrzny. Zwiększenie liczby kamer to także znaczny skok jakościowy – nowe kamery w znaczący sposób zwiększą rozdzielczość nagrywanego obrazu w tym umożliwią nadzór monitoringu nocą. 

Piąty projekt znajduje się jeszcze w fazie koncepcyjnej i wychodzi naprzeciw najnowszym zagrożeniom XXI wieku. Projekt „ANTYDRON” przewidziany jest do realizacji w latach 2018-21. Jest to najnowsze zagadnienie, które nie jest jeszcze dostrzegane przez inne porty. Portu Gdynia jako pierwszy podjął się tak ważkiego z punktu bezpieczeństwa tematu. Realizacja projektu „ANTYDRON” wymagać będzie wyposażenia w odpowiedni sprzęt techniczny, który może zidentyfikować obiekt latający w zasięgu do kilku kilometrów i skutecznie zakłócić pracę w zasięgu kilkuset metrów oraz „zmusić go do lądowania”. Celem podstawowym tego projektu jest przede wszystkim uniemożliwienie wlotu bez zezwolenia dronów w przestrzeń powietrzną naszego portu (uniemożliwić penetrację) oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, obiektom i instalacjom portowym, oraz statkom tak w sytuacji upadku drona na skutek awarii lub w przypadku działania celowego ze strony osób trzecich.

Pomimo, że projekt „ANTYDRON” jest w fazie koncepcyjnej Kierownictwo Bezpieczeństwa Portu Gdynia, rozumiejąc realne zagrożenie bezpieczeństwa ze strony dronów podjął pewne kroki w kierunku uregulowania ruchu powietrznego nad terenami portowymi. Wykonywane są plansze informujące o zakazie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi nad terenami zastrzeżonymi ZMPG S.A., bez zgody Struktur Bezpieczeństwa Portu, które będą rozmieszczone w newralgicznych punktach obszaru Portu Gdynia. W związku z tym równocześnie zostaną wprowadzone procedury pozyskania zgody. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako pierwszy polski port wprowadzi aplikację DroneRadar. Jest to aplikacja ściśle kooperująca z wojskowymi wieżami kontroli lotów oraz Państwową Agencja Żeglugi Powietrznej. W aplikacji Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A. podzieli administrowane obszary na te gdzie loty dronów będą odbywać się za zgodą Kierownictwa Bezpieczeństwa oraz te gdzie loty dronami będą bezwzględnie zakazane. Dzięki aplikacji Port Gdynia otrzyma również narzędzie do monitorowania operatorów dronów, którzy są użytkownikami aplikacji, a będą odbywać loty w przestrzeni powietrznej nad terenami znajdującymi się w granicach Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A.