Zakończenie prac budowlanych w ramach inwestycji PZPG planuje się na I/II kwartał 2028 roku.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w celu realizacji I Etapu Wariantu realizacyjnego inwestycji PZPG: 3 327 970 000 zł netto (zgodnie z wyceną z Koncepcji Realizacyjnej PZPG).

 

 
Planowany terminOpis
IV kwartał 2019 Wybór doradcy Transakcyjnego w ramach prowadzonej procedury Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (PPP)
IV kwartał 2019 Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności
IV kawartał 2019 - I kwartał 2020 Konsultacje społeczne
I kwartał 2020 Opracowanie Ostatecznego Studium Wykonalności
III kwartał 2020 Zakończenie prowadzenia badań i analiz środowiskowych
IV kwartał 2020 Raport o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko
I kawartał 2021 Podpisanie Umowy o PPP pomiędzy ZMPG S.A., MIiR oraz Partnerem Prywatnym
II kwartał 2021 Decyzja środowiskowa dla inwestycji PZPG
I kwartał 2022 Pozwolenie na budowę dla inwestycji PZPG
I/II kwartał 2028 Zakończenie prac budowlanych w ramach inwestycji PZPG
 

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w celu realizacji I Etapu Wariantu realizacyjnego inwestycji PZPG: 3 327 970 000 zł netto (zgodnie z wyceną z Koncepcji Realizacyjnej PZPG).

Koszty Opracowania dokumentacji technicznej Portu Zewnętrznego leżące po stronie ZMPG S.A.: 6 045 000 zł netto.

Koszty ostateczne leżące po stronie ZMPG-a S.A. będą znane dopiero w momencie sporządzenia dokumentacji projektowej inwestycji, co z kolei nastąpi po wyborze Partnera Prywatnego projektu.

Szczegółowa analiza opłacalności inwestycji będzie elementem opracowań ekonomicznych stanowiących część dokumentacji technicznej Portu Zewnętrznego.

 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.