Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, to znaczy o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 metrów), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 metrów) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

 
 1. Brak możliwości ekspansji terytorialnej Portu Gdynia w kierunku lądu, spowodowany otoczeniem portu przez dzielnice mieszkalne i użytkowe Gdyni.
 2. Wyczerpujące się możliwości pozyskiwania nowych terenów wokół basenów portowych Portu Gdynia.
 3. Ograniczone możliwości wzrostu przeładunku ładunków skonteneryzowanych w Porcie Gdynia z uwagi na rosnące wykorzystywanie potencjału terminali kontenerowych w porcie.
 4. Dynamiczny rozwój konkurencyjnych portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego i Północnego.
 5. Niewystarczająca przepustowość układów drogowego i kolejowego doprowadzających ruch samochodowy i kolejowy do Portu Gdynia.
 6. Realizacja założeń „Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku”, wyszczególnionych jako "działania zwiększenia obszaru Portu Gdynia na zalądowionych akwenach Zatoki Gdańskiej".
 1. Beneficjentem działalności Portu Zewnętrznego będzie między innymi Skarb Państwa, do którego przewiduje się roczne wpływy wynikające z działalności Portu Zewnętrznego w Gdyni na poziomie około 3 – 4 miliardy złotych.
 2. Osiągnięcie tego efektu będzie możliwe dzięki zwiększeniu potencjału przeładunkowego Portu Gdynia, co z kolei wynika ze zwiększenia długości nabrzeży przeładunkowych o około 2 kilometry oraz powiększenia placów składowych. Nowe nabrzeża będą gotowe do przyjmowania największych statków, jakie wpływają na Morze Bałtyckie. Dzięki temu poprawiona zostanie dostępność Portu Gdynia od strony morskiej.
 3. Jako inwestycja komplementarna do budowy Portu Zewnętrznego przeprowadzona zostanie rozbudowa układu drogowego łączącego wschodnie obszary Portu Gdynia z Estakadą Kwiatkowskiego i siecią dróg krajowych. Inną inwestycją komplementarną do PZPG jest rozbudowa sieci kolejowej w rejonie Portu Gdynia.
 4. Efektem realizacji tych inwestycji będzie poprawa przepustowości sieci drogowej i kolejowej w bezpośrednim zapleczu Portu Gdynia i ułatwienie dostępu do portu od strony lądowej. Są to korzyści, które wpłyną pozytywnie nie tylko na Port Gdynia, ale także na przykład na mieszkańców Gdyni, którzy będą mogli korzystać z dostosowanego do ich potrzeb układu dróg.
 5. Korzyści wynikające z rozbudowy infrastruktury portowej i transportowej w Gdyni odczują także operatorzy istniejących już terminali portowych oraz linie żeglugowe. Przedsiębiorstwa te będą mogły rozwinąć wzajemną współpracę i również zwiększyć wolumen przeładowywanych ładunków.
 6. Ponadto wzrośnie oferta przeładunkowa oraz prestiż Portu Gdynia na arenie portów Bałtyku. Port Gdynia stanie się jednym z kilku wiodących punktów przeładunkowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
 7. Zlokalizowanie głównego ośrodka przeładunku drobnicy skonteneryzowanej w Porcie Zewnętrznym pozwoli przeznaczyć wewnętrzne terminale Portu Gdynia na potrzeby obsługi towarów do tej pory nieobecnych w gdyńskim porcie.
 8. Korzyści wynikające z realizacji inwestycji dotyczą także innych podmiotów niż ZMPG-a S.A.. Budowa Portu Zewnętrznego wpłynie korzystnie na rozwój rynku pracy w Gdyni, generując bezpośrednio powstanie kilkuset miejsc pracy w samym Porcie Zewnętrznym oraz ponad 4000 w jego otoczeniu biznesowym. Stanowiska pracy będą zróżnicowane i będą wymagały obsadzania przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Konieczność ich wyszkolenia wpłynie pozytywnie na rozwój oferty trójmiejskich szkół wyższych i zawodowych oraz innych ośrodków szkoleniowych i naukowych.
 9. Powstanie Portu Zewnętrznego w Gdyni wygeneruje konieczność osiedlenia się i powstawania w Gdyni nowych przedsiębiorstw, reprezentujących głównie, choć nie tylko, branże TSL (transport-spedycja-logistyka). Ten proces będzie się wiązał z realizacją innych inwestycji, na przykład związanych z budową obiektów budowlanych takich jak biurowce czy magazyny. Nowe budynki będą źródłem wpływów do kasy Gminy Miasta Gdynia z tytułu podatku od nieruchomości.
 10. Wdrożenie w Porcie Zewnętrznym nowoczesnych technik i technologii związanych z przeładunkiem oraz procesami wspomagającymi przeładunek, pozwoli uczynić z Portu Gdynia port znacznie bardziej bezpieczny, efektywny i przyjazny środowisku.
 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.