ZARZĄD SPÓŁKI VIII kadencji

Członkowie Zarządu powołani decyzjami Rady Nadzorczej
(w wyniku postępowań kwalifikacyjnych)

Adam Meller
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

 

Adam Meller

Maciej Bąk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami

 

Maciej Bąk

 

Jacek Sadaj
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem
 Jacek Sadaj

 

Struktura organizacyjna 01.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzyła informację: Joanna Żabkiewicz

Czas wytworzenia informacji: 2.11.2020

Czas udostępnienia informacji: do następnej aktualizacji