Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Planowana inwestycja polegająca na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej i kolejowej we wschodniej części Portu Gdynia zlokalizowana jest wzdłuż IV Basenu Portowego, w północnej części Śródmieścia Gdyni. Projekt realizowany jest w rejonie ulicy Polskiej, Dworca Morskiego oraz II strefy Nabrzeża Polskiego.

Dzięki realizacji inwestycji zmodernizowane zostanie połączenie Portu Wschodniego z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1, wykorzystując następujący układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1.

Projekt "Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia" składa się z dwóch etapów:

I Etap: Dostęp drogowy

II Etap: Dostęp kolejowy i drogowy (z elementami drogowymi)

Zakres przedmiotowy projektu

Przedmiotem zakończonej już Fazy I, w której odbiór robót budowlanych nastąpił 29 grudnia 2009 roku, były następujące zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa ulicy Polskiej w Gdyni:

 • przebudowa ul. Polskiej i budowa nowej ulicy na odcinku o długości 1,49 km oraz 4 skrzyżowań (na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego),
 • przebudowa istniejących i budowa nowych torów na odcinku 1,49 km i 12 rozjazdów kolejowych związana z usunięciem kolizji z nowym układem drogowym,
 • przebudowa 1 przejazdu przez tory kolejowe,
 • przebudowa urządzeń SRK,
 • adaptacja istniejącej zieleni i nowe nasadzenia,
 • przebudowa ogrodzeń,
 • wykonanie nowych elementów małej architektury – schody, wiaty, murki,
 • przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie uliczne, sieci energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, sieci CO oraz usunięcie kolizji z pozostałą infrastrukturą,
 • wykonanie konstrukcji inżynierskich: mury oporowe, wyloty kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejącej sieci CO,
 • budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Polskiej 39 A dla 31 miejsc postojowych;
 • wyburzenie kolidujących z budową 7 obiektów kubaturowych,

2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego i Wendy oraz parkingu dla samochodów osobowych:

 • przebudowa ul Chrzanowskiego i Wendy w istniejącym pasie drogowym na odcinku o długości 0,57 km oraz parkingu dla samochodów osobowych dla 69 miejsc postojowych,
 • przebudowa 2 przejazdów przez tory kolejowe,
 • przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie uliczne, sieci energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, sieci teletechniczne,

3. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego:

 • budowa parkingu dla samochodów ciężarowych dla 128 miejsc postojowych,
 • przebudowa torów kolejowych, polegająca na rozebraniu dwóch bocznic i likwidacji 2 rozjazdów oraz zastąpieniu rozjazdu krzyżowego rozjazdem zwyczajnym;
 • przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie parkingu, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne, sieci teletechniczne,
 • wyburzenie kolidujących z budową parkingu 11 obiektów kubaturowych,
 • przebudowa budynku do celów socjalno-biurowych,
 • wycinka kolidujących drzew.

 

Fazie II pozostały do zrealizowania następujące zadania:

1. Przebudowa ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza wraz z tym placem oraz budowa nawierzchni drogowo kolejowej od  wiaduktu w Alei Solidarności do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego:

 • przebudowa ul. Polskiej na odcinku od ronda z ul. Chrzanowskiego do Placu Gombrowicza, o długości 0,51 km, wraz z tym placem,
 • przebudowa linii kolejowej na odcinku, który ma początek 200 m od wiaduktu w Alei Solidarności a koniec w okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego, o długości 1,48 km;
 • budowa nawierzchni drogowo - kolejowej dostosowanej do przeładunku towarów ciężkim sprzętem portowym na odcinku o długości 0,92 km, od przejazdu w ul. Rotterdamskiej do okolicy ronda ul. Polskiej z ul. Chrzanowskiego wraz z przebudową ogrodzenia chronionego terenu portu wzdłuż ulicy Polskiej;
 • budowa parkingu dla samochodów osobowych na 210 miejsc postojowych pomiędzy pasami ulicy Polskiej (w rejonie nr 9 i 13) oraz drogi komunikacyjnej łączącej obydwa pasy ulicy Polskiej (na terenie po budynkach przewidzianych do rozbiórki);
 • przebudowa uzbrojenia podziemnego: oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć CO, sieć telekomunikacyjna;
 • wyburzenie 3 obiektów kubaturowych.

2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych dla 33 miejsc postojowych przy ul. Celnej 5 wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego.