Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Instrukcja - postępowanie przy awariach, defektach

Gdynia, październik 2017

Niniejsza Instrukcja określa tryb postępowania przy awariach, defektach, katastrofach budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz uszkodzeniach statków, powstałych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
w sprawie: wprowadzenia zaktualizowanej „Instrukcji postępowania przy awariach, defektach, katastrofach budowlanych obiektów stanowiących własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz uszkodzeniach statków, powstałych na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 23/2017
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY AWARIACH
Załącznik nr 1 do Instrukcji
wzór Protokołu z zaistniałej awarii/katastrofy/uszkodzenia obiektu
Załącznik nr 2 do Instrukcji
wzór Umowy – zlecenia, Rachunku
Załącznik nr 3 do Instrukcji
wzór Protokołu rozpatrzenia szkody powstałej na statku
Załącznik nr 4 do Instrukcji
wzór Protokołu awaryjnego
Załącznik nr 5 do Instrukcji
wzór Arkusza ewidencyjnego awarii …
Załącznik nr 6 do Instrukcji
wzór Arkusza ewidencyjnego defektów …
Załącznik nr 7 do Instrukcji
wzór Notatki z miejsca zdarzenia
Załącznik nr 8 do Instrukcji
wzór Protokołu rozpatrzenia szkody
Załącznik nr 9 do Instrukcji
Wytyczne w zakresie treści Listów Gwarancyjnych 
Załącznik nr 10 do Instrukcji
wytyczne w zakresie treści Listów Gwarancyjnych w języku angielskim
[Guidelines for shipowners ref. guarantee letters]
 
Załącznik nr 11 do Instrukcji
wzór Wniosku o tymczasowe zatrzymanie statku 
Załącznik nr 12 do Instrukcji
wzór Wniosku o zwolnienie statku 
Załącznik nr 13 do Instrukcji
wzór pełnomocnictwa do składania wniosków o zatrzymanie/zwolnienie statku 

 


 


 

 

CE logo