Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. współpracuje z rożnymi instytucjami, w tym ze środowiskiem naukowym. Działania te obejmują m.in. praktyki studenckie, projekty badawczo-rozwojowe, szkolenia, konferencje oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.


Współpraca z instytucjami naukowymi bardzo dobrze wpisuje się w ten nurt. Studenci uczelni pozyskują u nas wiedzę zarówno o Porcie Gdynia, jak również o szeroko rozumianej gospodarce
morskiej.

Na kanwie tej współpracy bardzo często powstają prace magisterskie oraz doktoranckie. Powoduje to lepsze poznanie portu a wyniki analiz mają szansę być wdrożone w życiu codziennym.

Informacje o Porcie Gdynia posłużyły do napisania doktoratu pt. „Bioróżnorodność i procesy ekologiczne w portach: Gdańsk, Gdynia i Władysławowo". Obrona rozprawy doktorskiej miała
miejsce w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie w dniu 28 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.mir.gdynia.pl/pan-bartosz-witalis-w-gronie-doktorow-mir-pib/

https://m.facebook.com/MorskiInstytutRybackiPIB/videos/856677564747735/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr