Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Informacja
o wprowadzeniu "
Regulaminu przyznawania prawa do świadczenia usług holowniczych w Porcie Gdynia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A."
wraz z załącznikiem
"
Minimalne Wymogi Świadczenia Usług Holowniczych w Porcie Gdynia"

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że organizuje usługi holowania jednostek zawijających do Portu Gdynia w celach handlowych zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 1) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz. U. 2021 poz. 491) poprzez wprowadzenie poniżej zamieszczonych „Minimalnych Wymogów Świadczenia Usług Holowniczych w Porcie Gdynia”. 

Warunkiem świadczenia usług holowania jednostek zawijających do Portu Gdynia w celach handlowych przez przedsiębiorców (dalej: „Usługodawców”) jest spełnianie „Minimalnych Wymogów Świadczenia Usług Holowniczych w Porcie Gdynia” i zawarcie z ZMPG stosownej umowy. „Minimalne Wymogi świadczenia usług holowniczych w Porcie Gdynia” nie obowiązują przedsiębiorców w przypadku holowania jednostek niehandlowych typu: ponton, barka, kadłub itp.

Zainteresowani Usługodawcy zgodnie z zamieszczonym poniżej „Regulaminem przyznawania prawa do świadczenia usług holowniczych w Porcie Gdynia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.” zgłaszają do ZMPG swoje wnioski, na podstawie których ZMPG będzie podejmował decyzję o przyznaniu im prawa do świadczenia usług holowniczych w Porcie Gdynia i zawarciu umowy.

DOKUMENTY
Regulamin przyznawania prawa do świadczenia usług holowniczych w Porcie Gdynia przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Minimalne Wymogi Świadczenia Usług Holowniczych w Porcie Gdynia