Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Taryfa ustanowiona przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Uchwałą Zarządu spółki nr 118/VII/2020 z dnia 05.05.2020
Taryfa Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
Pozostałe cenniki:
Usługi holownicze i cumownicze WUŻ
Usługi pilotowe

Usługi straży pożarnej

Dostawy mediów
(zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, taryfa dla ciepła, cennik i taryfa dla energii elektrycznej)