Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Spis treści

 

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 roku w Krakowie. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej i w Monachium. Karierę ministerialną rozpoczął po 1926 roku, kiedy to kierując resortem przemysłu i handlu dokończył budowę portu w Gdyni. Dla wzmocnienia gospodarczego portu powołał Radę Portu oraz patronował Radzie Interesantów Portu.

W 1935 roku Eugeniusz Kwiatkowski został wicepremierem i ministrem skarbu. Był odpowiedzialny za całą gospodarkę polską. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego, którą przerwał wybuch II wojny światowej. Kwiatkowski był zmuszony przekroczyć granicę z Rumunią, gdzie został internowany.

W 1945 r. powrócił do kraju i objął stanowisko kierownika Delegatury Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża. Po 1948 r. przeniósł się do Krakowa i poświęcił pracy naukowej: wykładał historię gospodarczą świata w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni i w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmarł w 1974 r.