Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż od 1 stycznia 2021 r., w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi, będą stosowane następujące stawki opłat:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami[1], od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,

2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,

3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,

4. stawka opłaty mocowej wynosząca:

  • 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).
INFORMACJA – opłaty za energię elektryczną w 2021 r.
Informacja - opłaty w 2021r.
Informacja PURE - stawki opłaty mocowej na 2021 r.
Informacja PURE - stawka OZE na 2021 r.