Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

top banner mpss

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., w dniu 1 lutego 2021 r., podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.” System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”.

Umowa numer NOR/POLNOR/MPSS/0037/2019-00, będzie realizowana do dnia 31 grudnia 2023 r. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Norwegian Institute of Water Research, Miros AS oraz  ZMPG S.A jako lider.

Wartość projektu :  6 715 051,63 zł

W ramach umowy przyznano łączne dofinansowanie w wysokości: 5 454 456,03 zł -  w tym :

  • 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • 15% z środków pochodzi z budżetu państwa polskiego.

 

polska flaga godło dofinansowanie


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej