Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt dzieli się na 6 głównych zadań.

Korzyści płynące z realizacji projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej,
 • zwiększenie konkurencyjności oraz umożliwienie podjęcia prac wdrożeniowych poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek bezzałogowych,
 • stworzenie raportów, stanowiących istotny wkład merytoryczny dla dopiero kształtujących się przepisów prawnych w sektorze jednostek bezzałogowych,
 • zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie ujednoliconych zasad wykorzystania platform bezzałogowych na terenach portowych we współpracy z Urzędem Morskim oraz Kapitanatem Portu w Gdyni,
 • zwiększenie zakresu realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących ochrony klimatu oraz ochrony wód Bałtyku poprzez wdrożenie ekologicznego systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych,
 • zwiększanie innowacyjności portu,
 • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rozwijających się sektorów branży morskiej,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej ( technologicznej ),
 • zwiększanie poziomu ekologiczności,
 • zwiększenie udziału Polski w tworzeniu sektora jednostek bezzałogowych na świecie,
 • zwiększanie świadomości i wiedzy otoczenia na temat jednostek bezzałogowych.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej