Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

BALTIC MASTER II

Morze Bałtyckie posiada unikatowy ekosystem, szczególnie wrażliwy ze względu na powolną wymianę wód, co oznacza, iż te same wody pozostają w obrębie Bałtyku przez okres do 30 lat. Jednocześnie, oddziaływanie człowieka na morze i obszary przybrzeżne jest coraz większe. Różne formy aktywności na Bałtyku muszą współistnieć ze sobą w możliwe zrównoważony sposób np.: turystyka, transport, rybołówstwo, energetyka i farmy wiatrowe. Należy przy tym pamiętać, iż negatywne konsekwencje tej działalności, jak chociażby koszty potencjalnego rozlewu olejowego lub innego skażenia mającego źródło w transporcie morskim, będą ponoszone przede wszystkim przez regiony przybrzeżne i społeczności lokalne.

Transport drogą morską jest często postrzegany jako przyjazna środowisku alternatywa dla ruchu drogowego. Równocześnie jednak transport morski może zagrażać środowisku Morza Bałtyckiego, a tym samym jakości życia mieszkańców regionów nadmorskich. Niezbędne jest zatem wprowadzenie w życie norm i mierników mających na celu przeciwdziałanie wypadkom i skażeniom olejowym oraz podjęcie skutecznych działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska. Istotne przy tym jest, aby wszelkie te działania były ustalane i realizowane we wszystkich krajach nadbałtyckich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.


Baltic Master II to kluczowy projekt wymieniony w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego skupiający wszystkie kraje regionu. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa morskiego poprzez zintegrowanie lokalnej i regionalnej strategii rozwoju ze współpracą przygraniczną. Dotyczy to poprawy stanu gotowości na lądzie w przypadku wystąpienia rozlewów olejowych i działań prewencyjnych mających chronić środowisko przed negatywnymi skutkami transportu morskiego.

Prace w projekcie Baltic Master II rozpoczęły się w 2008 roku jako kontynuacja uznanego projektu Baltic Master. Projekt skupia 48 partnerów ze wszystkich krajów regionu Bałtyku i reprezentujących zarówno władze lokalne, regionalne i krajowe, jak i instytuty naukowe i organizacje Pan-Bałtyckie.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (z głównym zaangażowaniem Działu Ochrony Środowiska ZMPG S.A.) będzie czynnie uczestniczył w dwóch grupach roboczych projektu: "WP 3 - Improved on land response capacity to oil spills" (Pakiet roboczy nr 3 : Możliwości prewencji i zwalczania morskich rozlewów olejowych przez służby lądowe ) oraz "WP 4 - Enhanced prevention of pollution from maritime transport" (Pakiet roboczy nr 4: Działania zapobiegające zanieczyszczeniom ze strony transportu morskiego).

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie portem wiodącym w tematyce związanej z przygotowaniem do wdrożenia Międzynarodowej Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Zarządzaniu Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (Konwencja BWM).

 

Szczegółowe informacje:
Strona www projektu

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach projektu BALTIC MASTER II prowadził prace związane z przygotowaniem do wdrożenia Międzynarodowej Konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami. Wszystkie Państwa należące do akwenu Morza Bałtyckiego są zobligowane na mocy „HELCOM Sea Action Plan” do ratyfikacji Konwencji BWM najpóźniej do końca 2013 roku.
opracowania wykonane w ramach projektu Baltic Master II
Raport - ocena ryzyka introdukcji obcych gatunków na podstawie jakości wód balastowych
Wpływ wód balastowych na bioróżnorodność organizmów poroślowych Portu Gdynia
Wytyczne wprowadzania postanowień międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadamiw portach morskich
Modele określania ilości zrzucanych wód balastowych w Porcie Gdynia