Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 
"Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia"

 

informacje
1. Ogłoszenie
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia