Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Planowany harmonogram inwestycji pn. "Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia"

 

 Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
Budowa terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces ukończono
 
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
 
 
 
 
 
 
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
 
 
 
 
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1 
 
 
 
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Planowana od II kwartału 2020r.
 
 
 
 
 
 
Q4
Q1 
 
 
 
1.4
Realizacja robót budowlanych
Planowana od III kwartału 2020r.
 
 
 
 
 
 
 
Q3-Q4
Q1-Q3
2.
Budowa drogi technologicznej
2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces ukończono.
 
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
 
 
 
 
 
 
2.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces ukończono.
 
 
 
 
Q1-Q4
Q1-Q4
 Q1-Q2
 
 
 
 
2.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces ukończono.
Umowe z Wykonawcą robót podpisano w niu 30.07.2019r.
 
 
 
 
 
 
Q2-Q3
 
 
 
 
2.4
Realizacja robót budowlanych
Przekazanie terenu budowy nastapiło w dniu 12.08.2019r.
Termin umowny zakończenia realizacji robót 30.05.20120r.
 
 
 
 
 
 
Q3-Q4
Q1-Q2
 
3.
Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego
3.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces ukończono
 
 
 
Q1-Q4
Q1-Q4
 
 
 
 
 
 
3.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
W I kwartale 2018 roku ogłoszono przetarg na pozyskanie wykonawcy, przetarg unieważniono ponieważ wpłynęła jedna oferta z ceną  przekraczającą środki przeznaczone na realizację zadania. W II kwartale 2018r.  powtórzono postępownie przetargowe, które okazało sie skuteczne. Na początku III kwartału 2018r. podpisano umowę na relizację prac projektowych. Opracowano projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany. W trakcie realizacji jest projekt wykonawczy.Planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej IV kwartał 2019r.
 
 
 
 
 
Q1-Q4
Q1-Q4
 
 
 
 
3.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Planowana od I  kwartału 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Q1-Q2 
 
 
 
3.4
Realizacja robót budowlanych
Planowana od III  kwartału 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Q3-Q4
Q1-Q4

   

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.