Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

14 lutego w AmberExpo w Gdańsku kilkuset przedstawicieli pomorskiego biznesu, samorządu, polityki, nauki i kultury wzięło udział w Gali Evening organizowanej przez „Pracodawców Pomorza”, podczas której nastąpiło wręczenie nagród przedstawicielom najlepszych firm z Pomorza. Nagrody w konkursie "Pomorski Pracodawca Roku 2013" trafiły do Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Mostostalu Pomorze i Malteurop Polska.

Wśród laureatów znalazły się firmy, które szczególnie wyróżniły się w 2013 w zakresie stworzenia odpowiednich warunków pracy dla swoich pracowników przy jednoczesnym wysokim tempie rozwoju. W kategorii firmy duże statuetka trafiła do Zarządu Morskiego Portu Gdynia, zatrudniającego 312 pracowników.
„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działająca na obszarze województwa pomorskiego, zrzeszająca blisko 700 firm o różnym profilu działalności, członkami której są mikro przedsiębiorstwa, wielkie koncerny, jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne. Misją „Pracodawców Pomorza” jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy naszego regionu oraz podmiotów zrzeszonych w organizacji. Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa, jak i dbanie o utrzymanie poprawnych stosunków w relacji pracodawca-pracobiorca.
Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku” skierowany jest do pomorskich firm, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz są organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom. Konkurs ma również na celu promocję przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego, gdyż uczestnikami konkursu są firmy posiadające swoją siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach firm: małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie do 50 pracowników), średnie przedsiębiorstwo (zatrudnienie od 51 do 250 pracowników) i duże przedsiębiorstwo (zatrudnienie powyżej 250 pracowników). Tytuł w kategorii średnie przedsiębiorstwo przyznano Mostostalowi Pomorze SA, a tytułem w kategorii małe przedsiębiorstwo uhonorowano Malteurop Polska sp. z o.o.

Konkurs odbywa się pod patronatem Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.


 


 

 

CE logo