dokumenty
Statut Spółki

Statut Spółki obowiązujący od 3 sierpnia 2020 roku, tj. od dnia wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców KRS

Wytworzyła informację: Joanna Żabkiewicz
Czas wytworzenia informacji: 03.08.2020
Czas udostępnienia informacji: do następnej aktualizacji