Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zgodnie z §6 Statutu Spółki (tekst jednolity przyjęty przez Walne Zgromadzenie dnia 30.10.2017r. - Akt Notarialny, Repertorium A Nr 1539/2017)

Statut Spółki przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia 30 października 2017 roku, obowiązuje od 30 stycznia 2018 roku, tj. od chwili zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.


1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskim portem w Gdyni, a w szczególności:

  1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
  2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
  3) budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej;
  4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
  5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
  6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.


2. Przedmiot działalności, o którym mowa w ust. 1, określony według przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obejmuje:

  1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  2) działalność usługową wspomagającą transport morski (52.22.A);
  3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
  4) dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z);
  5) handel energią elektryczną (35.14.Z);
  6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
  7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
  8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
  9) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
  10) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
  11) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
  12) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
  13) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
  14) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
  15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z).


3. Spółka  pobiera opłaty portowe.