Port ID:12589 UN Locator:PLGDY
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich klientów, gości, kontrahentów - zgłoś się po naklejkę!
Wspierając lokalnych przedsiębiorców wyprodukowaliśmy naklejki , które informują o obowiązku zachowania stosownej odległości pomiędzy sobą.

 Port Gdynia przekazał do terminali przeładunkowych oraz firm, z którymi współpracuje naklejki informacyjne. Naklejki zostały wyeksponowane w miejscach częstego ruchu pieszych, w portierniach, recepcjach przedmiotowych budynków.

1  2

OT PORT GDYNIA

Dodatkowo parkingi około- portowe, na których stacjonują oczekujące na przeładunek samochody ciężarowe zostały oznakowane stosownymi naklejkami.

 respirator  

 

Parking "0" czyli plac XXVI

Wszystkie te działania mają służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu!

Nasza firma stara się pomagać jak tylko może!

Poniżej wypowiedzi wybranych podmiotów, którym przekazaliśmy przedmiotowe naklejki…

”..Dzięki naklejkom z Portu Gdynia została przygotowana przestrzeń w Placówce Wsparcia Dziennego SPOT Północ ul. Płk. St. Dąbka 52 na powrót dzieci i możliwość uczestnictwa w zajęciach z wychowawcą. Naklejki zostały umieszczone na podłodze, jak również na ścianach, aby dzieci widziały w jakiej odległości od siebie powinny przebywać, aby zachować bezpieczną odległość. Jest to wielka pomoc w przygotowaniu odpowiedniej i zgodnej z wymogami sanitarnymi przestrzeni w SPOT Północ . Dzięki temu nasi podopieczni będą mogli wyjść z domu i skorzystać z odpowiednich warunków, aby się rozwijać i spotkać się z rówieśnikami oraz korzystać z wsparcia wychowawców w bezpiecznej przestrzeni…”

 4 4

Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Północ

”Naklejki rozklejone - dziękujemy bardzo. Spot Familia - mieści się w Gdyni ul. Morska 89. Jest placówką wsparcia dziennego  od 2002 roku. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży  z dzielnicy Grabówek w Gdyni. Podstawowym zadaniem Spot Familia jest zapewnienie profesjonalnej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin z problemem alkoholowym, rodzin niepełnych, zrekonstruowanych, dotkniętych chorobą, objętych bezrobociem oraz potrzebujących wsparcia.
Dzięki naklejkom, które otrzymaliśmy od Portu Gdynia w naszych placówkach jest bezpieczniej, a nasi podopieczni mogą przebywać na terenie placówki" - Pozdrawiam Wioletta Czaplejewicz- kierownik Spot Familia ul. Morska 89

6  7

Spot Familia