Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W ramach inwestycji zostanie wykonany następujący zakres prac:

  1. Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej na długości 392,4 m z wysunięciem linii cumowniczej na wodę o 1 m;
  2. Roboty czerpalne do głębokości 13,5 m ( bez umocnienia dna) – wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża;
  3. Umocnienie dna skarp podwodnych;
  4. Przebudowa układu kolejowego i nawierzchni drogowych na odcinku 484mb od strony Nabrzeża Duńskiego;
  5. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.