Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nabrzeża portowego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”, tj. w szczególności polegać będzie na przebudowie zachodniej części nabrzeża, która umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m x 12,7m i nośności 63000DWT.

Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez działania służące rozwojowi przeładunków masowych na obszarze obecnie wykorzystywanego w tym celu terminalu masowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kombinowanego w ogólnych przewozach ładunków poprzez lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Przyczyni się również do poprawy jakości i szybkości obsługi ładunków w porcie. Będzie miała poważne znaczenie dla zwiększenia w przewozie ładunków udziału gałęzi transportu przyjaznych środowisku.

Wraz z ukończeniem inwestycji Gdynia zyska rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę portową do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe, czy też kruszywa do budowy dróg w kraju. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków.  Mając na uwadze dobro środowiska morskiego i otoczenia portu, w ramach planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia" zostaną wykonane 2-3 punkty odbioru ścieków ze statków, co będzie stanowiło wkład Portu Gdynia w ograniczenie zrzutu ścieków ze statków do Morza Bałtyckiego. Poprzez zastosowanie systemów podczyszczających wody opadowe projekt przyczyni się również do ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

Wybiegając naprzeciw działaniom ograniczającym emisje zanieczyszczeń do atmosfery, realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewni instalacje umożliwiające w przyszłości zasilanie statków w energię elektryczną z nabrzeża. Projekt będzie gotowy do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

W wyniku wybudowania nabrzeży i placów manewrowo-składowych zostaną zwiększone możliwości przeładunkowe portu gdyńskiego. Najistotniejszym jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i zwiększenia przeładunków powodujących jednocześnie zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w rejonie Morza Bałtyckiego. Projekt umożliwi również tworzenie nowych połączeń w ramach autostrad morskich.