Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Celem projektu pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” jest zwiększenie ruchu kolejowego i bezpieczeństwa jego prowadzenia, jak również znaczące ograniczenie emisji spalin do środowiska, a w efekcie także poprawa konkurencyjności tego środka transportu w obsłudze ładunkowej portu (skrócenie czasu obsługi). Wraz z przebudowaną infrastrukturą kolejową PKP PLK w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, przebudowa portowego układu torowego wraz z elektryfikacją i systemem SRK zapewni efektywny i kompleksowy dostęp kolejowy do zachodniej części Portu Gdynia.