Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ostatni krok do uruchomienia najważniejszej inwestycji w Porcie Gdynia.

28 lipca br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął  drugi etap postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego,  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”.

Zaproszenie do składania ofert skierowano  do pięciu podmiotów, które spełniły warunki udziału  w postępowaniu i uzyskały największą liczbę punktów. Postępowanie przetargowe rozpoczęte zostało poprzez ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone 26 marca br.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (pod numerem 2016/S 061-105735). Otwarcie ostatecznych ofert cenowych nastąpi  26 sierpnia br. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Rotterdamskiej 9. Szczegółowy przebieg postępowania przetargowego  można prześledzić na stronie internetowej www.port.gdynia.pl.

Inwestycja  „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I” jest częścią dużego projektu inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III. Cały projekt inwestycyjny został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Uzupełnieniem realizowanej przez ZMPG-a S.A.  części tego wieloetapowego projektu (tj.„Pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”) będzie prowadzony równolegle przez Urząd Morski w Gdyni, w ramach odrębnej procedury aplikacyjnej, Etap II – Pogłębienie toru podejściowego. 

Stąd następujący podział  na etapy realizacyjne tej inwestycji w części dotyczącej pogłębiania portu:

Etap I (ZMPG-a S.A.): Wybudowanie nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. Tego właśnie etapu dotyczy prowadzone obecnie postępowanie  w trybie przetargu ograniczonego.

Etap II (Urząd Morski w Gdyni): Pogłębianie toru podejściowego Portu Gdynia (do główek falochronu) do rzędnej ok. -17,00 m (zwiększenie głębokości o ok. 2,5 m z obecnej ok. -14,5 m).

Etap III (ZMPG-a S.A.): Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m).

Kolejna część inwestycji - dotycząca przebudowy wybranych nabrzeży portowych - obejmuje dwa etapy. Pierwszy został już zrealizowany w perspektywie finansowej 2007-2013 i dotyczył przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego, a następne to:

Etap II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego.

Etap III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego.