A A A
Data publikacji 29.04.2022

Ponad 36 tys. m³ oleju napędowego z rafinerii w Rotterdamie rozładowano właśnie w hubie paliwowym PERN w Dębogórzu. Był to jednocześnie pierwszy rozładunek paliw na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych Portu Gdynia,  wykonany w całości przez pracowników PERN. To nowa usługa spółki uruchomiona przy wsparciu Zarządu Morskiego Portu w Gdyni. To również kluczowe rozwiązanie zwieszające bezpieczeństwo i efektywność przeładunków paliw z uwagi na fakt, że nie ma już potrzeby korzystania z pośredników realizujących te zadania.

 

Uruchomienie nowej usługi  przez PERN jest elementem strategii rozwoju bazy paliw w Dębogórzu jako morskiego hubu paliwowego. W ten scenariusz wpisują się również działania modernizacyjne realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

 

W tym roku w ramach zwiększenia możliwości importowych zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m oraz ładowności około 100 tys. ton.  To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek.

 

Nowe pojemności i rozwój frontu kolejowego 

Inwestycje PERN w Dębogórzu do 2024 roku wyniosą 150 mln zł. Baza niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³ każdy. W tym roku do eksploatacji trafi kolejny – podobnej wielkości zbiornik. Całkowita pojemność bazy to dziś 260 tys. m³.

Poza parkiem zbiornikowym, PERN intensywnie rozwija tu i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę, co pozwoli ekspediować 6 składów kolejowych na dobę oraz istotnie wzmocni stabilność rynku logistyki produktów naftowych.

 

Dzięki dobrej współpracy PERN z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, każdego roku realizowane są modernizacje Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowanego w porcie gdyńskim.

W tym roku zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m.  To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy