A A A

ZMPG S.A. zgodnie z art. 9 ustęp 2a Ustawy z dnia 12 września 2002 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1361 z późniejszymi zmianami) przedkłada do konsultacji z użytkownikami Portu Gdynia „Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia”.

Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy kierować do dnia 15 grudnia 2021 r. na:

  • adres pocztowy: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A. ul. Rotterdamska 9 , 81-337 Gdynia
  • adres elektroniczny: srodowisko@port.gdynia.pl

Jednocześnie informujemy, że anonimowe uwagi nie będą rozpatrywane.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy