A A A

W czwartek 24 marca br. odbyła się na terenie Portu Gdynia  uroczysta konferencja zamykająca zrealizowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. projekt pn. „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”. W konferencji wzięli udział : Wiceprezydent Miasta Gdyni – Michał Guć,  przedstawiciele dwóch głównych wykonawców : firmy  Wodkan Grzenkowicz Sp. z o.o. oraz firmy ATA – Technik Sp. z o.o., Duszpasterz Ludzi Morza – O. Edward Pracz , Pani Hanna Wenda – Uszyńska – wnuczka projektanta i budowniczego portu w Gdyni  inżyniera Tadeusza Wendy,  przedstawiciele urzędów, instytucji, projektantów,  firm kooperujących, pracownicy ZMPG-a S.A. oraz media.

Elementy projektu dedykowanego  obsłudze statków pasażerskich typu promy i wycieczkowce rozciągają się  od nabrzeża Francuskiego, Belgijskiego i Polskiego, poprzez instalacje wzdłuż ul. Polskiej, aż po  obiekty podczyszczalni  w rejonie  Węzła Ofiar Grudnia ’70.

Promy i  wycieczkowce to jednostki generujące znaczące ilości ścieków. Dzięki projektowi  i wybudowaniu infrastruktury do odbierania ścieków sanitarnych ze statków i zrzutu tych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej miasta Gdynia nastąpi zmniejszenie negatywnego oddziaływania  działalności żeglugowej na  środowisko. Inwestycja ta wychodzi naprzeciw  wymogom  wprowadzonym  przez międzynarodowe organizacje i konwencje  działające na rzecz ochrony  środowiska morskiego.  Jest to również  znaczący  element realizowanej przez Zarząd Portu idei  GreenPort, wpisujący się w realizowaną Strategię Rozwoju Portu Gdynia. Dzięki realizacji  ww. projektu  Port Gdynia stał się prekursorem wśród bałtyckich portów morskich dedykowanych rozwiązań w tym zakresie.

Objęte projektem zadania za  kwotę niemal 62 mln złotych zostały zrealizowane  w okresie od  końca roku 2019 do marca 2022.  W  2019 roku  przystąpiono do realizacji 1. fazy  projektu za którą odpowiedzialna  była firma Wodkan Grzenkowicz Sp. z o.o. W tej fazie wybudowano instalację zrzutową, sieci  kanalizacji sanitarnej (z wykorzystaniem 8 przepompowni, łączna długość przewodów ponad to 5000 mb), zbiorniki  retencyjno – wyrównawcze (o łącznej pojemności roboczej 1600 m3, co umożliwi odbiór ścieków sanitarnych z kilku dużych jednostek pływających w ciągu doby) oraz  studnię zlewną. Za  realizację 2. fazy projektu odpowiadał wykonawca  ATA Technik Sp. z o.o. W ramach tej fazy zrealizowano  budowę podczyszczalni ścieków sanitarnych (o maksymalnej przepustowości 1680 m3 w ciągu doby), zagospodarowanie terenu  zajętego przez jej obiekty wraz z  przebudową  układu parkingu dla samochodów ciężarowych.

Projekt został  sfinansowany ze  środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz funduszy unijnych. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wyniosło 18,70 mln PLN.

 

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699