A A A

Firmy odbierające odpady

„Zgodnie z “Planem gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdynia” oraz na mocy umów zawartych z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. odbiór odpadów statkowych ujętych w Ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 2022, poz. 1250 z roku 2022), zapewniają następujące firmy:

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699