A A A

Zarząd Spółki Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że 10 czerwca 2022 roku Uchwałą nr 199/VIII/2022 przyjął “Politykę środowiskową ZMPG S.A.”.

Przyjęty dokument stanowi element systemu zarządzania środowiskowego, którego celem jest takie zarządzanie  aspektami środowiskowymi  organizacji, aby jej oddziaływanie  na środowisko było  nadzorowane.

Celem przyjętej polityki środowiskowej jest ustanowienie ram działania organizacji  dla poprawy stanu środowiska, ochrony zasobów naturalnych  i promowanie zrównoważonego rozwoju, poprzez określenie związanych z tym krótko- i długoterminowych celów.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy