A A A

W dniu 1 grudnia 2021 r. w Gdyni, odbyła się konferencja podsumowująca prace zrealizowane w roku 2021 w ramach projektu pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie. Celem konferencji było podsumowanie wyników i osiągnięć każdego z zespołów zadaniowych oraz omówienie harmonogramu działań na najbliższe miesiące.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron projektu osiągnięto większość z zaplanowanych na 2021 rok kamieni milowych. Mimo wielu utrudnień związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19, zespoły zrealizowały swoje zadania wynikające z harmonogramu prac i podjęły kroki przygotowawcze do realizacji kolejnych.

Przedsięwzięcie, którego liderem jest ZMPG-a S.A., jest realizowane w ramach międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy z Polski i Norwegii. Głównym celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej akredytacji wszelkich badań prowadzonych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz stworzenie rekomendacji w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt w 85% jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15% ze środków budżetu państwa.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699